Persondatapolitik

1.0 Dataansvarlig

Sønderjydsk forsamlingshuse
V/Formand Anders Sørensen
Aabenraavej 133, Øster Gasse
6780 Skærbæk
Kontakt e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.0 Hvilke personoplysninger vi indsamler til brug for opfyldelse af vores aftale med dig om din brug/dit forsamlingshus brug af Sønderjydsk forsamlingshuse.

Vi indsamler personoplysninger om dig og dit forsamlingshus for at kunne opfylde vores aftale med dig.

NB: Du kan ikke være medlem hos os, hvis du ikke giver os de mindste- oplysninger, vi beder om.

Vi indsamler forsamlingshus navn, adresse, e-mail, mobilnummer og andre nødvendige kontaktinformationer, samt Formandens og Kasserens navn, adresse, e-mail, mobilnummer og andre nødvendige kontaktinformationer og dit forsamlingshus cvr.nr og betalingsoplysninger.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som du selv giver os ved oprettelse af forsamlingshusets medlemskab hos os.

Vi indsamler ikke personoplysninger om dig som person fra tredjemand. Dog indsamler vi informationer via vores cookies.

De personoplysninger vi indsamler via vores brug af cookies, indsamler vi for at forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig, for at kunne tilpasse vores indhold af Sønderjydsk forsamlingshuse specifikt til dig og for at kunne optimere Sønderjydsk forsamlingshuse.

Er du endnu ikke medlem hos os, indsamler vi oplysninger om dig/din forsamlingshus til brug for vores markedsføring overfor dig.

Det gør vi for at kunne forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig.

Brug af personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til at afvikle vores medlemforhold med dig/dit forsamlingshus.

Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til dig og dit forsamlingshus, herunder målrette reklamer og indhold til dig/dit forsamlingshus.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har samtykket hertil.

Vi bruger de underleverandører der fremgår af vores hjemmeside til behandling af dine personoplysninger.

3.1 Indsigt i personoplysninger m.v.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Sønderjydsk forsamlingshuse, skal du rette henvendelse på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Er der registreret forkerte oplysninger om dig, og kan du ikke selv rette dem, eller hvis du har andre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, så skriv til os på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du er berettiget til at komme med indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, så har du ret til at få dem rettet.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Blot skriv til os på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til de behandlinger, vi foretager med dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke giver dig ret I dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.Datatilsynet.dk

3.2 Sletning af personoplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt medlemforhold med dig/din forsamlingshus.

Når medlemforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

3.3 Dataportabilitet

Din adgang til at få udleveret data fra Sønderjydsk forsamlingshuse er reguleret i vores betingelser, som du finder under vores sikkerhedspolitik

3.4 Vores rolle som databehandler

I forhold til dig og dit forsamlingshus, er vi databehandler for de personoplysninger du selv behandler, herunder opbevarer i Sønderjydsk forsamlingshuse. Du finder vores databehandleraftale på vores hjemmeside

3.5 Ændring af vores persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Sidst revideret Maj 2018.